Prywatne Technikum Informatyczne
Formularz wstępny dla kandydata

Wypełnienie formularza jest dobrowolne i nie gwarantuje przyjęcia kandydata do Prywatnego Technikum Informatycznego. Oficjalne informacje dotyczące zakwalifikowania kandydata do szkoły średniej zostaną opublikowane przez system naboru Vulcan a lista przyjętych zostanie udostępniona w szkole.

*Kierunek

Dane Kandydata

Dane Matki/opiekunki

Dane Ojca/opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych i jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informującą o przetwarzaniu danych osobowych w Prywatnym Technikum Informatycznym w Bielsku-Białej ochronie danych osobowych (RODO).

* Pola wymagane

Podanie danych kontaktowych przynajmniej jednego z opiekunów jest wymagane.